×
×
×

ติดต่อ
จำหน่ายสนามเด็กเล่นราคาถูก ทั้งปลีกและส่ง โดย kaisnamdek.com

การเล่นเป็นกระบวนการสำคัญที่ชวยให้เด็กได้พัฒนาทางด้านสังคมอารมณ์และสติปัญญา การที่เด็กได้เล่น จะช่วยให้เด็กได้เข้าใจโลก ส่งเสริมปฎิสัมพันธ์ทางสังคม การควบคุมทางร่างกาย ทักษะในการทรงตัว และที่สำคัญการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นของเด็ก ที่มีความปลอดภัย ทำให้เด็กนั่นได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

kaisnamdek.com ขายสนามเด็กเล่น 

เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย อุปกรณ์ของเล่นเด็กเสริมพฒันาการทุกรูปแบบ ห้องบอล BOUNCE เครื่องเล่นสนาม ราคาถูก ทั้งปลีกและส่ง


 ติดต่อเรา ขายสนามเด็กเล่น ได้ที่ childrentoy17

   096-816-3990

  Toyhao17@gmail.com